Avtalsservitut


Ett avtalsservitut kan låta pretentiöst och fullkomligt onödigt i synnerhet om grannarna runt omkring dig är dina vänner. I de bästa av världar skulle inte ett juridiskt upprättat avtalsservitut vara en nödvändighet men det finns alldeles för många företeelser som vittnar om att det faktiskt är tvärtom, vi lever alltså i en värld där det ofta visar sig vara fullkomligt befogat och i allra högsta grad nödvändigt.

Ett servitut är knutet till en fastighet och inte till en person så om du köper en bostad där det finns ett upprättat avtalsservitut så gäller alltså för den fastighet du numer äger. Men det kan vara så att du vill häva servitutet eller omformatera det och då kan du behöva anlita professionell hjälp, för att undvika oegentligheter och kostsamma missförstånd.

Det finns två typer av servitut ett avtalsservitut och ett officialservitut, avtalsservitutet bildas mellan fastighetsägare och officialservitutet via en myndighet. Ett beslut om ett officialservitut kan fattas oavsett om fastighetsägaren samtycker eller ej, men för att det ska ske så krävs det att officialservitutet uppfyller de högt ställda kraven som finns i bland annat Jordbalken.

Oavsett hur mycket vi vill tro gott om andra så är det alltid bäst att se till att vi är på den säkra sidan, i synnerhet när det kommer till våra älskade bostäder. En konflikt med en närboende eller i värsta fall tomtgränsande granne kan leda till att det blir ohållbart att bo kvar i fastigheten. Om det finns tydliga, väldokumenterade och juridiskt korrekta avtalsservitut så minimeras riskerna för missförstånd och problem eftersom att man alltid kan hävda avtalet.

Vår bostad är vår borg och att köpa ett hus är en av de största investeringarna vi gör i livet, många är vi som planerar att bo i huset så länge vi lever och då är det viktigt att även närområdet och grannarna kring huset är trevliga och lättsamma att ha att göra med.