Bostadsrättsfastigheter


I större fastigheter som bostadsrättsföreningar äger så gäller det att tillsammans fatta de viktiga besluten om renovering och annat som behöver åtgärdas med fastigheten. En bostadsrättsförening kan tillsammans äga flera fastigheter i samband med den med lägenheter i. Det kan vara tillhörande garage och andra byggnader som föreningen ansvarar för.

Dags för stambyte

En vanlig åtgärd i äldre fastigheter kan vara ett stambyte. Detta kommer förr eller senare och är en viktig detalj i in bostadsrättsfastighet. Det ökar både värdet på fastigheten och livskvalitén för de boende. Det är något som bör åtgärdas då det är dag. Som förening och för styrelsen så är det en stor fördel att vara påläst om ämnet innan man tar upp det på en årsstämma. Frakka är ett konsultföretag som har stor erfarenhet av stambyten och du hittar mycket bra information om detta på deras sajt. Ni har även möjligheten att konsultera med Frakka innan ni bestämmer er hur ni ska göra i er förening med stambytet.

Beslut vid årsstämman

Som förening så är det vid årsstämman man fattar de viktiga besluten för bostadsrättsföreningen. Det är inte bara om stambyten utan det kan vara andra frågor som är minst lika viktiga som detta. Det gäller att man som ägare av en bostadsrätt engagerar sig i den förening man är medlem i. Det är tillsammans som man skapar det boende som alla önskar sig. Allt från städning kring fastigheter vår och höst till stora arbeten som ett stambyte.