Huset och dräningen


Våra hus behöver dräneringen för att förhindra fuktskador på huset. Och även om jobbet har gjorts perfekt en gång kommer det mest troligt behöva göras om efter ett par årtionden. Detta är ett omfattande projekt som måste utföras noggrant.

Ett korrekt utfört dräneringsarbete kan förväntas hålla i genomsnitt 30 år. Men samtidigt kan jordens sammansättning spela en stor i livslängden. Att veta när dräneringen sist gjordes om och vilka markförhållanden man har är således väldigt viktigt för planeringen. Är man osäker på någon eller båda av dessa faktorer kan man alltid anlita någon för att kontrollera detta.

Att utföra dräneringsarbetet själv är inte det enklaste även i de bästa förhållandena. Det gäller att veta vad man håller på med och se till att man har tillräckligt med tid över för hela projektet. Ska man göra det själv kommer man fortfarande behöva tillgång till något som en liten grävare. Tänk dock på att lokalisera nedgrävda elledningar så de inte kapas av misstag under grävningen.

Sent på hösten och tidigt på vintern kan faktiskt vara en bra tid att göra om dräneringen. Fördelen med denna årstid är att det har bildats lite tjäle i marken och trädgården blir därför lite mer skyddad från tunga maskiner som kör omkring.

Om nya dräneringsrör måste läggas är det viktigt att detta placeras så nära grunden som möjligt utan att underminera huset och ska dessutom följa husets form. De bör ligga runt 15 cm under bottenplattans nederkant. Vid rörens högsta punkt ska det finnas en rensbrunn och vid den lägsta bör man ha ett slamfång. Lutningen på rören ska aldrig vara lägre än 0,5 cm/m.

När man ändå frilägger grunden får man tillfälle att tilläggsisolera om man har källarvåning. Detta kan skapa en torrare och bättre miljö i källaren och gör det också möjligt att inreda den.