Underhåll av villa


Att underhålla ett hus är ett kontinuerligt arbete. Man bygger ju oftast för att saker och ting ska hålla så länge som möjligt, men de flesta delarna har ju fortfarande ett bästföredatum. Och när detta inträffar gäller det att man har koll på vad som ska göras.

Taket

Underhåll av tak betyder olika arbete beroende på vilket slags tak man har. Ett tegeltak kan exempelvis angripas av alger eller mossa medan ett plåttak kan behövas målas om för att skydda det mot rost. Olika tak har också olika livslängd men oavsett vilket sorts tak man har är det viktigt att göra regelbundna kontroller av det. Om en skada uppstår kan det släppa in både fukt och vatten och hinna göra kostsamma skador om man inte är uppmärksam.

Fasaden

Precis som med taket är det stor skillnad mellan olika sorters fasader. Träfasaden behöver till exempel en hel del underhåll för att hållas fräsch och fin medan en tegelfasad är näst intill underhållsfri. Det gäller att man vet om de potentiella skaderisker som finns för den sorts fasad sitt hus har, vad man ska titta efter för att märka dem och hur de hanteras på bästa sätt.

Avloppet

Avloppet är en av de besvärligare delarna av underhåll då man inte har något sätt att se eventuella fel i god tid. Dålig avrinning är något många har upplevt, men man kan inte riktigt säga själv om det beror på något tillfälligt och lätt att lösa eller något mer allvarligt. När man verkligen ser en skada i avloppet har den ofta redan gjort skada på annat håll. Eftersom få villaägare har möjligheten eller expertisen att åtgärda allvarliga problem med avloppen själva behöver man ta kontakt med företag som Swoosh istället.